OSOBNI RAZVOJ

1. PSIHOLOGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA

2. SLIKA O SEBI I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA

3. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

4. JAVNI NASTUPI - PREZENTACIJE

5. POSTIZANJE ŽIVOTNIH CILJEVA - SAMOMOTIVACIJA

6. KREATIVNOST

7. UPRAVLJANJE VREMENOM

8. UPRAVLJANJE STRESOM

1. PSIHOLOGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s pojmom iracionalnih vjerovanja i važnošcu pozitivnog mišljenja u poslovnom i svakodnevnom životu. Nauciti da vec promjenom nacina razmišljanja možemo bitno utjecati na poboljšanje svojih mogucnosti rješavanja problema i ostvarivanja ciljeva.

SADRŽAJ

 • Utjecaj mišljenja na ponašanje
 • Što je negativno mišljenje; kako prekinuti zacarani krug negativnog mišljenja
 • Otkrijte pozitivno u sebi, drugima, u situaciji
 • Iskoristite moc nesvjesnog uma
 • Psihologija uspješnih

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, radionice i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

2. SLIKA O SEBI I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA

SVRHA SEMINARA

Nauciti što sve cini sliku koju imamo o sebi, što na nju utjece i zašto je važna

SADRŽAJ

Slika o sebi svojevrsan je mentalni portret, odgovor na pitanje tko sam ja? Taj odgovor u velikoj mjeri utjece na naš život: odreduje koje cemo dogadaje u životu smatrati važnima, što cemo poduzimati, koje cemo ciljeve nastojati postici i hocemo li time biti zadovoljni.

 • slika o sebi i što ju sve cini: samopoštovanje, samopouzdanje, razina aspiracije, lokus kontrole
 • temeljne strategije razvoja samopouzdanja

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

3. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu emocionalne inteligencije u poslovnom i svakodnevnom životu.
Stjecanje temeljnih vještina emocionalne inteligencije.

SADRŽAJ

 • Vrste inteligencije
 • Što je emocionalna inteligencija
 • Komponente emocionalne inteligencije
 • Poznavanje vlastitih osjecaja
 • Kontrola osjecaja
 • Samomotivacija
 • Prepoznavanje emocija kod drugih
 • Uspostavljanje i održavanje odnosa s drugima
 • Tko su sretni ljudi
 • Vježbanje optimizma

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

4. JAVNI NASTUPI I PREZENTACIJE

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s temeljnim faktorima koji pridonose uspješnom javnom nastupu i prezentaciji
Dobiti povratne informacije o vlastitim prednostima i nedostacima kod javnih nastupa i prezentacija

SADRŽAJ

 • Što prije prezentacije?
 • Kako strukturirati izlaganje?
 • Kako pripremiti sredstva za prezentaciju?
 • Kako odgovarati na pitanja?
 • Kako postici uvjerljivost?
 • Kako smanjiti tremu?

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, najnovije teorijske spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije, praktican rad uz snimanje video kamerom

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

5. POSTIZANJE ŽIVOTNIH CILJEVA - SAMOMOTIVACIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s procesom postavljanja i ostvarivanja ciljeva Stjecanje temeljnih vještina samomotivacije.

SADRŽAJ

 • Životna misija
 • Postavljanje ciljeva
 • Mentalni stav
 • Planiranje
 • Samomotivacija
 • Prevladavanje krize
 • Posljedice uspjeha i neuspjeha

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracija tehnika samomotivacije

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

6. KREATIVNOST

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu kreativnosti u poslovnom i svakodnevnom životu.
Stjecanje temeljnih vještina upravljanja kreativnošcu.

SADRŽAJ

 • Što je kreativnost?
 • Razlika izmedu inteligencije i kreativnosti
 • Konvergentno i divergentno mišljenje
 • Uloga desne i lijeve hemisfere mozga
 • Faze kreativnog mišljenja
 • Osobine kreativnih ljudi
 • "Ubojice" kreativnosti
 • Tehnike kreativnog mišljenja

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika kreativnog mišljenja

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

7. UPRAVLJANJE VREMENOM

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja vremenom u poslovnom i svakodnevnom životu. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja vremenom

SADRŽAJ

 • Što je upravljanje vremenom?
 • Važnost upravljanja vremenom
 • Nacini gubljenja vremena
 • Odlaganje
 • Tehnike upravljanja vremenom
 • Postavljanje prioriteta
 • Planiranje
 • Delegiranje

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika za upravljanje vremenom

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

8. UPRAVLJANJE STRESOM

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja stresom u poslovnom i svakodnevnom životu. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja stresom.

SADRŽAJ

 • Što je stres?
 • Važnost upravljanja stresom
 • Simptomi stresa
 • Uzroci stres
 • Vanjski stresori
 • Unutarnji stresori
 • Tip licnosti sklon stresu
 • Metode upravljanja stresom

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika za upravljanje stresom

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

Programi edukacijaProfesionalna selekcijaReferenceLinkoviKontakti

Izradio D2 Dizajn Studio