OSOBNI RAZVOJ

1. PSIHOLOGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA

2. SLIKA O SEBI I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA

3. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

4. JAVNI NASTUPI - PREZENTACIJE

5. POSTIZANJE ŽIVOTNIH CILJEVA - SAMOMOTIVACIJA

6. KREATIVNOST

7. UPRAVLJANJE VREMENOM

8. UPRAVLJANJE STRESOM

1. PSIHOLOGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s pojmom iracionalnih vjerovanja i važnošcu pozitivnog mišljenja u poslovnom i svakodnevnom životu. Nauciti da vec promjenom nacina razmišljanja možemo bitno utjecati na poboljšanje svojih mogucnosti rješavanja problema i ostvarivanja ciljeva.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, radionice i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

2. SLIKA O SEBI I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA

SVRHA SEMINARA

Nauciti što sve cini sliku koju imamo o sebi, što na nju utjece i zašto je važna

SADRŽAJ

Slika o sebi svojevrsan je mentalni portret, odgovor na pitanje tko sam ja? Taj odgovor u velikoj mjeri utjece na naš život: odreduje koje cemo dogadaje u životu smatrati važnima, što cemo poduzimati, koje cemo ciljeve nastojati postici i hocemo li time biti zadovoljni.

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

3. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu emocionalne inteligencije u poslovnom i svakodnevnom životu.
Stjecanje temeljnih vještina emocionalne inteligencije.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

4. JAVNI NASTUPI I PREZENTACIJE

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s temeljnim faktorima koji pridonose uspješnom javnom nastupu i prezentaciji
Dobiti povratne informacije o vlastitim prednostima i nedostacima kod javnih nastupa i prezentacija

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, najnovije teorijske spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije, praktican rad uz snimanje video kamerom

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

5. POSTIZANJE ŽIVOTNIH CILJEVA - SAMOMOTIVACIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s procesom postavljanja i ostvarivanja ciljeva Stjecanje temeljnih vještina samomotivacije.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracija tehnika samomotivacije

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

6. KREATIVNOST

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu kreativnosti u poslovnom i svakodnevnom životu.
Stjecanje temeljnih vještina upravljanja kreativnošcu.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika kreativnog mišljenja

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

7. UPRAVLJANJE VREMENOM

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja vremenom u poslovnom i svakodnevnom životu. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja vremenom

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika za upravljanje vremenom

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

8. UPRAVLJANJE STRESOM

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja stresom u poslovnom i svakodnevnom životu. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja stresom.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika za upravljanje stresom

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj